Kênh 543 - Channel 543 - Phần 4


Tác giả: sandwich_witch
Ngày viết: Tháng 10/2012

Paul gửi cho tôi tài liệu này từ máy của cậu ấy. Trên màn hình là một tấm ảnh ghi chú địa điểm hẹn. Laila đang nghiên cứu một loại lễ tế gì đó. Và cô ấy cho biết các linh hồn đang muốn một thứ gì đó từ tôi, nhưng không rõ đó là gì. Có thể tôi là người có năng lượng giải phóng họ. Hoặc họ chỉ cần một cơ thể. Tôi không biết ….

Lễ tế sẽ được tiến hành trong vòng nữa giờ nữa. Tôi sẽ cập nhật thông tin nếu nó có tác dụng. Nếu không, tôi sẽ không nhắc lại …

Tên dịch giả: sandy
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: Channel 543
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017