SCP-245 - SCP-RPG

SCP-245 - SCP-RPG

Xếp loại: Safe


Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Các bản sao của SCP-245-1 sẽ được lưu giữ trên các máy tính có khe hở. Những máy tính này được được đặt bên trong cánh lưu giữ giá trị cao của Khu-88. Các lần lặp riêng rẽ của SCP-245-1 phải được theo dõi và hoàn thành thường xuyên để đảm bảo tiếp tục kiểm soát.

Những thay đổi lớn đến thế giới trong game SCP-245-1 sẽ được báo cáo với người đứng đầu dự án của SCP-245. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ mật khẩu chính của SCP-245-1 cho bất kì thực thể nào gặp được trong SCP-245-1.

Mô tả: Vui lòng xem SCP-245-1.zip ( http://www.scp-wiki.net/local--files/scp-245/SCP-245-1.zip ) để biết thông tin liên quan đến SCP-245.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: SCP-245-1 chỉ chạy trên hệ thống sử dụng OSCP hoặc hệ điều hành Windows.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Doctor Cimmerian ( http://www.scp-wiki.net/scp-245 )
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ )

* Lưu ý từ người dịch: Các hệ điều hành nhân Linux như Ubuntu nếu có cài Wine vào thì cũng chạy được game này nhá :v
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017