Thần chú và độc dược: Thần chú làm dài tóc


SPELL and POTIONS

Bài học thứ ba trong lớp dạy thần chú và biệt dược của chúng ta ngày hôm nay đó là:
'Hair grow long spell' - Thần chú làm dài tóc

*Chuẩn bị:
-1 cây lược chải đầu
-1 chai dầu gội
-1 chai dầu xả
-1 nhánh hoa hồng đỏ

*Cách thực hiện:
Ngắt cánh hoa hồng đỏ xếp thành một vòng tròn kín. Bên trong đặt dầu gội, dầu xả và cây lược.
Tiếp theo chúng ta sẽ để tay lên không bên trên những thứ vừa chuẩn bị rồi đọc những dòng bên dưới đây:

"Aphrodite, adonis, deities of beauty and love, bless this brush with the gentleness of a dove
By my will and pure desire in the shower, infuse this shampoo and conditioner with power.
My hair will grow stronger, my hair will grow longer (x2)"

Đem tất cả những thứ trên, dùng gội đầu khi bạn tắm.

*Lặp lại 3 lần nếu bạn muốn tăng thêm sức mạnh cho thần chú của mình.

Chúc các bạn thành công!

© Lee —
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017