Creepy: Họ không tin tao


1. "Mẹ ơi!
Sao con?
Con sắp chết rồi.
Con nói bậy bạ gì vậy?
Con nhìn thấy được tương lai. Con thấy con sẽ chết.
Con mệt rồi con đi nghỉ đi. Mẹ không muốn nghe nữa.
...
Mẹ! Con đang nói chuyện mà mẹ bỏ đi đâu vậy?...mẹ đừng như vậy mà, con chỉ đang cố gắng nói cho mẹ biết thôi mà...".

2. "Bố ơi! Con sắp chết rồi...
Con lại giở trò gì nữa đây?
Thật đấy, ngày mai con sẽ chết.
Nếu con còn nói gở như thế nữa bố sẽ cho con ăn tát ngay lập tức! Đi về phòng ngay!!!".

3. "Misa ơi, họ không chịu tin tao.
...
Mày nói gì? Vẫn còn một cách để họ tin tao ư?
...
Tao hiểu rồi!".

4. "Charles ơi! Mình chơi trò chơi đi.
Trò gì vậy chị hai?
Em đứng giữ hộ chị cái ghế".
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017