Mẹo nhỏ rùng rợn: Hãy lựa chọn hy sinh


Khi bị dồn đến bước đường cùng với người thân, hãy hy sinh một cách anh hùng để người còn lại có thể sống sót.

Nếu đó là vợ bạn thì hãy đẩy cô ta ra khỏi họng súng rồi bạn lao đến tên giết người.

Nếu đó là bố bạn, thì bạn không thể làm như vậy được. Đẩy ông ấy về hướng tên giết người đi. Ông ấy sẽ không trách bạn đâu, bạn còn trẻ, ít ra còn nối dõi thêm được vài đứa trước khi chúng làm chuyện tương tự với bạn.

© Lee
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017