Hướng dẫn cài đặt thêm nhiều trình duyệt trên Kali linux


Để không gặp lỗi bạn phải chạy các dòng lệnh này trước khi cài các trình duyệt bên dưới

apt-get install libappindicator1
apt-get -f install


1. Opera

Truy cập vào đường dẫn này.

Với bản 32 bit, download file
opera_12.16.1860_i386.deb

Với bản 64 bit, download file
opera_12.16.1860_amd64.deb

Mặc định file tải về sẽ ở thư mục /root/Downloads 

Bạn mở terminal command lên, chuyển sang thư mục Downloads bằng lệnh
cd Downloads
Tiếp tục bạn dùng lệnh
ls
Lệnh này để xem thử bạn đã download thành công file đó chưa. Bước cuối cùng là cài đặt
Với bản 32bit dùng lệnh: dpkg -i opera_12.16.1860_i386.deb 
Với bản 64bit dùng lệnh: dpkg -i opera_12.16.1860_amd64.deb

2. Chrome

Bước 1: Các bạn tải google chrome tại trang chỉ chính thức tại đây

chọn phiên bản phù hợp và tiến hành tải về. Mặc định file tải về sẽ nằm trong thư mục Downloads

Bước 2: Cài đặt google chrome bằng lệnh sau:

cd Downloads
Lệnh này chuyển thư mục hiện tại đến thư mục Downloads

ls
Kiểm tra xem google chrome được download về hay chưa

dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
Cài đặt google chrome


Lưu ý : do mình sử dụng phiên bản Kali Linux 64bit nên mình Download bản 64bit, nếu các bạn sử dụng bản 32bit thì download bản 32bit và cài file tương tự.

Bước 3: tạo user cho google chrome

useradd -m chromeuser
Adduser là lệnh thêm user mới, chromeuser là tên user các bạn có thể đặt khác

passwd chromeuser
Tạo mật khẩu cho user vừa tạo ( có thể bỏ qua ).


Do mình đã tạo user nên có thông báo như trên!

Bước 4:
Chạy thử google chrome

gksu -u chromeuser google-chrome

Google chrome đã có thể chạy trên Kali Linux 2.0 (Tuy nhiên khi chạy bằng user thông thường, chrome sẽ không có âm thanh, để có âm thanh bạn phải log in vào user đó, hoặc bạn có thể chạy trực tiếp bằng tài khoản root theo hướng dẫn bên dưới)


*Hướng dẫn chạy Googlechrome với quyền Root trong Kali (để có thể chạy âm thanh trong Kali)

Bước 1: Thêm vào  --user-data-dir bằng dòng lệnh sau

gedit $(which google-chrome)

Dòng lệnh trên sẽ mở ra khung soạn thảo các lệnh google chrome. Tiến hành thêm --user-data-dir vào phía cuối trình soạn thảo. Xem hình bên dưới


Bước 2: Khởi động chrome với tài khoản root, gõ lệnh sau vào cửa sổ terminal

/usr/bin/google-chrome-stable %U --no-sandbox

3. Trình duyệt Tor (Trình duyệt mã hóa dành cho dân Deep Web và Hacker)
>> Xem hướng dẫn ở bài viết này
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017