Mẹo nhỏ rùng rợn: Cầu mưa


Buổi tối ra ngoài trời có trăng và không được cho ai biết cả chỉ một mình bạn thôi rồi tìm nến xanh dương hay nến trắng gì cũng được nhưng số lượng phải là năm cây sau đó vẽ một vòng tròn có ngôi sao ở giữa, đốt nến lên,đặt cây nến ở mỗi đầu ngôi sao trong vòng tròn đó sau đó đặt tay lên ngực rồi nhìn lên ánh trăn và nhìn vào cái biểu tượng của ngôi sao và nói: "Hỡi ánh trăng và sức mạnh,hãy cho ta một cơn mưa".

Sau đó hãy suy nghĩ về cấp độ mưa mà bạn muốn tạo ngay trong đầu bạn.Nhưng chỉ một cấp độ thôi,có thể là nhẹ, mạnh, bão hay gì gì đấy thì tùy bạn và nếu đủ mạnh thì trời sẽ mưa.

Tên tác giả: Hoa Oải Hương
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017