Script chạy Tor Browser Kali Linux


Bước 1: Download tor từ https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en  (chọn linux 64bit) vào /root/Downloads (mặc định là thế)

Bước 2: Lưu đoạn script dưới với tên tor.sh ở /root/ (mở gedit Paste và Save)

Bước 3: Mở terminal và gõ

cd
bash tor.sh

cửa sổ Tor xuất hiện, click Connect và đợi

---------------------------------------------------

#!/bin/bash
tar -xvJf ~/Downloads/tor-browser*.tar.xz -C ~/
sed -i 's/-eq\ 0\ ];/-eq\ 1\ ];/g' ~/tor-browser_en-US/Browser/start-tor-browser
chown -hR root ~/tor-browser_en-US/
cd ~/tor-browser_en-US/
./start-tor-browser.desktop

----------------------------------------------------

PS: việc chạy Tor dưới quyền root thường không được khuyến khích dù mình làm thế.

Tên tác giả: greentr
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017