Tất cả các link support hữu ích đối với Facebook 2018 mới nhất !


💪 HAY THÌ SHARE - Để nguồn MysTown nhé
- Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
- Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
- Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
- Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
- Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
- Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
- Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
- Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
- Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
- Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
- Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
- Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
- Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
- Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
- Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
- Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
- Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
- Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
- Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
-Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
- Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
- Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
- Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
- Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
-Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
- Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017