Những sinh vật sống lâu đời nhất còn tồn tại trên Trái đất

Vi khuẩn lam được biết đến là sinh vật sống cổ xưa nhất còn tồn tại khi có mặt trên Trái Đất từ cách đây 2,1 - 2,8 tỷ năm.Cây củ ấu: 66 - 145 triệu năm (thời điểm xuất hiện trên Trái đất).

Kiến Martialis heureka: 120 triệu năm.

Cây Bách Lan: 145 triệu năm.

Cá nhám mang xếp: > 150 triệu năm.

Tôm móng ngựa: > 200 triệu năm.

Thông Wollemi: > 200 triệu năm.

Cá tầm: > 200 triệu năm.

Thông dù Nhật Bản: > 230 triệu năm.

Vạn tuế: > 280 triệu năm.

Cỏ tháp bút: > 300 triệu năm.

Thông kauri: 298 - 358 triệu năm.

Cá vây tay: 360 triệu năm.

Rêu: 470 triệu năm.

Sam (cua móng ngựa): > 445 triệu năm.

Ốc anh vũ: 500 triệu năm.

Sứa: > 550 triệu năm.

Động vật thân lỗ: > 580 triệu năm.

Trùng biến hình: 780 - 800 triệu năm.

Vi khuẩn lam: 2,1 - 2,8 tỷ năm.
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017