Bài viết mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thí nghiệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thí nghiệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Đây là một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng được tiến hành bởi nhà tâm lý học hành vi John B. Watson và nữ sinh viên Rosalia Rayner.

Người tham gia vào thí nghiệm này là một đứa bé mà Watson và Rayner gọi là “Albert B.”, nhưng sau này được gọi là “Albert bé nhỏ”.

Liên kết từ khóa

bí ẩn

Đăng ký theo dõi qua Email

với

MysTown deep web

Đăng ký bằng email của bạn để nhận được tin mới nhất từ chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

|

MysGroup

Gửi tin nhắn cho chúng tôi.

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017